BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetZinc aminopeptidase
LigandBDBM53833
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.Inhibitors of Plasmodium falciparum M1- Family Alanyl Aminopeptidase (M1AAP)
IC50 20300±n/a nM
Citation PubChem, PC Inhibitors of Plasmodium falciparum M1- Family Alanyl Aminopeptidase (M1AAP) PubChem Bioassay(2008)[AID]
More Info.:Get all data from this article,   Solution Info,  Assay Method
 
Zinc aminopeptidase
Name:Zinc aminopeptidase
Synonyms:m1-family aminopeptidase
Type:PROTEIN
Mol. Mass.:126072.31
Organism:Plasmodium falciparum (isolate FcB1 / Columbia)
Description:ChEMBL_735637
Residue:1085
Sequence:
MKLTKGCAYKYIIFTVLILANILYDNKKRCMIKKNLRISSCGIISRLLKSNSNYNSFNKN
YNFTSAISELQFSNFWNLDILQKDIFSNIHNNKNKPQSYIIHKRLMSEKGDNNNNNHQNN
NGNDNKKRLGSVVNNEENTCSDKRMKPFEEGHGITQVDKMNNNSDHLQQNGVMNLNSNNV
ENNNNNNSVVVKKNEPKIHYRKDYKPSGFIINNVTLNINIHDNETIVRSVLDMDISKHNV
GEDLVFDGVGLKINEISINNKKLVEGEEYTYDNEFLTIFSKFVPKSKFAFSSEVIIHPET
NYALTGLYKSKNIIVSQCEATGFRRITFFIDRPDMMAKYDVTVTADKEKYPVLLSNGDKV
NEFEIPGGRHGARFNDPHLKPCYLFAVVAGDLKHLSATYITKYTKKKVELYVFSEEKYVS
KLQWALECLKKSMAFDEDYFGLEYDLSRLNLVAVSDFNVGAMENKGLNIFNANSLLASKK
NSIDFSYARILTVVGHEYFHNYTGNRVTLRDWFQLTLKEGLTVHRENLFSEEMTKTVTTR
LSHVDLLRSVQFLEDSSPLSHPIRPESYVSMENFYTTTVYDKGSEVMRMYLTILGEEYYK
KGFDIYIKKNDGNTATCEDFNYAMEQAYKMKKADNSANLNQYLLWFSQSGTPHVSFKYNY
DAEKKQYSIHVNQYTKPDENQKEKKPLFIPISVGLINPENGKEMISQTTLELTKESDTFV
FNNIAVKPIPSLFRGFSAPVYIEDNLTDEERILLLKYDSDAFVRYNSCTNIYMKQILMNY
NEFLKAKNEKLESFNLTPVNAQFIDAIKYLLEDPHADAGFKSYIVSLPQDRYIINFVSNL
DTDVLADTKEYIYKQIGDKLNDVYYKMFKSLEAKADDLTYFNDESHVDFDQMNMRTLRNT
LLSLLSKAQYPNILNEIIEHSKSPYPSNWLTSLSVSAYFDKYFELYDKTYKLSKDDELLL
QEWLKTVSRSDRKDIYEILKKLENEVLKDSKNPNDIRAVYLPFTNNLRRFHDISGKGYKL
IAEVITKTDKFNPMVATQLCEPFKLWNKLDTKRQELMLNEMNTMLQEPNISNNLKEYLLR
LTNKL
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM53833
NameBDBM53833
Synonyms:5-[(3E)-3-(6-chloranyl-2-oxidanylidene-4-phenyl-quinolin-3-ylidene)-5-thiophen-2-yl-pyrazolidin-1-yl]-5-oxidanylidene-pentanoic acid | 5-[(3E)-3-(6-chloro-2-keto-4-phenyl-3-quinolylidene)-5-(2-thienyl)pyrazolidin-1-yl]-5-keto-valeric acid | 5-[(3E)-3-(6-chloro-2-oxo-4-phenyl-3-quinolinylidene)-5-thiophen-2-yl-1-pyrazolidinyl]-5-oxopentanoic acid | 5-[(3E)-3-(6-chloro-2-oxo-4-phenylquinolin-3-ylidene)-5-thiophen-2-ylpyrazolidin-1-yl]-5-oxopentanoic acid | 5-[3-(6-Chloro-2-oxo-4-phenyl-1,2-dihydro-quinolin-3-yl)-5-thiophen-2-yl-4,5-dihydro-pyrazol-1-yl]-5-oxo-pentanoic acid | MLS000591984 | SMR000218608 | cid_12005758
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C27H22ClN3O4S
Mol. Mass.519.999
SMILESOC(=O)CCCC(=O)N1N=C(CC1c1cccs1)c1c(-c2ccccc2)c2cc(Cl)ccc2[nH]c1=O |c:9|
Structure
n/a