Ki Summary BindingDB logo
myBDB logout
Reaction Details
Report a problem with these data
TargetChitin synthase
LigandBDBM50089541
Substrate/Competitorn/a
Meas. Tech.ChEBML_49240
IC50 3200±n/a nM
Citation Masubuchi, KTaniguchi, MUmeda, IHattori, KSuda, HKohchi, YIsshiki, YSakai, TKohchi, MShirai, MOkabe, HSudoh, MYamazaki, TShimma, N Synthesis and structure-activity relationships of novel fungal chitin synthase inhibitors. Bioorg Med Chem Lett10:1459-62 (2000) [PubMed]  Article
More Info.:Get all data from this article,  Assay Method
 
Chitin synthase
Name:Chitin synthase
Synonyms:Chitin synthase 1
Type:PROTEIN
Mol. Mass.:88249.31
Organism:Candida albicans
Description:ChEMBL_49240
Residue:776
Sequence:
MHNINNGYVPNREKTITKRKVRLVGGKAGNLVLENPVPTELRKVLTRTESPFGEFTNMTY
TACTSQPDTFSAEGFTLRAAKYGRETEIVICITMYNEDEVAFARTMHGVMKNIAHLCSRH
KSKIWGKDSWKKVQVIIVADGRNKVQQSVLELLTATGCYQENLARPYVNNSKVNAHLFEY
TTQISIDENLKFKGDEKNLAPVQVLFCLKESNQKKINSHRWLFNAFCPVLDPNVIVLLDV
GTKPDNHAIYNLWKAFDRDSNVAGAAGEIKAMKGKGWINLTNPLVASQNFEYKLSNILDK
PLESLFGYISVLPGALSAYRYIALKNHDDGTGPLASYFKGEDLLCSHDKDKENTKANFFE
ANMYLAEDRILCWELVSKRNDNWVLKFVKSATGETDVPETIAEFLSQRRRWINGAFFAAL
YSLYHFRKIWTTDHSYARKFWLHVEEFIYQLVSLLFSFFSLSNFYLTFYFLTGSLVSYKS
LGKKGGFWIFTLFNYLCIGVLTSLFIVSIGNRPHASKNIFKTLIILLTICALYALVVGFV
FVINTIATFGTGGTSTYVLVSIVVSLLSTYGLYTLMSILYLDPWHMLTCSVQYFLMIPSY
TCTLQIFAFCNTHDVSWGTKGDNNPKEDLSNQYIIEKNASGEFEAVIVDTNIDEDYLETL
YNIRSKRSNKKVALGHSEKTPLDGDDYAKDVRTRVVLFWMIANLVFIMTMVQVYEPGDTG
RNIYLAFILWAVAVLALVRAIGSLGYLIQTYARFFVESKSKWMKRGYTAPSHNPLN
Blast this sequence in BindingDB or PDB
  Blast E-value cutoff:
BDBM50089541
NameBDBM50089541
Synonyms:(R)-[(S)-(2S,3S,4S)-2-Amino-4-hydroxy-4-(5-hydroxy-pyridin-2-yl)-3-methyl-butyrylamino]-[(3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-yl]-acetic acid | (S)-2-((2S,3S,4S)-2-amino-4-hydroxy-4-(5-hydroxypyridin-2-yl)-3-methylbutanamido)-2-((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydrofuran-2-yl)acetic acid | (S)-[(2R,3R,4R)-2-Amino-4-hydroxy-4-(5-hydroxy-pyridin-2-yl)-3-methyl-butyrylamino]-[(S)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-yl]-acetic acid | (S)-[(2S,3S,4S)-2-Amino-4-hydroxy-4-(5-hydroxy-pyridin-2-yl)-3-methyl-butyrylamino]-[(2R,3R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-yl]-acetic acid | (S)-[(2S,3S,4S)-2-Amino-4-hydroxy-4-(5-hydroxy-pyridin-2-yl)-3-methyl-butyrylamino]-[5-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-yl]-acetic acid | CHEMBL35306 | NIKKOMYCIN | [(S)-(2S,3S,4S)-2-Amino-4-hydroxy-4-(5-hydroxy-pyridin-2-yl)-3-methyl-butyrylamino]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-yl]-acetic acid | [(S)-2-Amino-4-hydroxy-4-((1S,2S)-5-hydroxy-pyridin-2-yl)-3-methyl-butyrylamino]-[5-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-yl]-acetic acid | [2-Amino-4-hydroxy-4-(5-hydroxy-pyridin-2-yl)-3-methyl-butyrylamino]-[5-(2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxy-tetrahydro-furan-2-yl]-acetic acid(nikkomycin Z) | nikkomycin Z
TypeSmall organic molecule
Emp. Form.C20H25N5O10
Mol. Mass.495.44
SMILESC[C@@H]([C@H](N)C(=O)N[C@@H]([C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n1ccc(=O)[nH]c1=O)C(O)=O)[C@H](O)c1ccc(O)cn1 |r|
Structure
Search PDB for entries with ligand similarity:Similarity to this molecule at least:
n/a