Target
Tyrosine-protein kinase JAK2
Ligand
BDBM521947
Substrate
n/a
Meas. Tech.
Enzyme Assay
Ki
0.050±n/a nM
Citation
 Romero, FAZak, MZhao, GGibbons, PLi, WCheng, YYuen, PCheng, L Pyrazolopyrimidine compounds and methods of use thereof US Patent  US11155557 Publication Date 10/26/2021
Target
Name:
Tyrosine-protein kinase JAK2
Synonyms:
JAK-2 | JAK2 | Janus kinase 2 | Janus kinase 2 (JAK2) | Janus kinase 2 (a protein tyrosine kinase)
Type:
Protein
Mol. Mass.:
130684.68
Organism:
Homo sapiens (Human)
Description:
O60674
Residue:
1132
Sequence:
MGMACLTMTEMEGTSTSSIYQNGDISGNANSMKQIDPVLQVYLYHSLGKSEADYLTFPSGEYVAEEICIAASKACGITPVYHNMFALMSETERIWYPPNHVFHIDESTRHNVLYRIRFYFPRWYCSGSNRAYRHGISRGAEAPLLDDFVMSYLFAQWRHDFVHGWIKVPVTHETQEECLGMAVLDMMRIAKENDQTPLAIYNSISYKTFLPKCIRAKIQDYHILTRKRIRYRFRRFIQQFSQCKATARNLKLKYLINLETLQSAFYTEKFEVKEPGSGPSGEEIFATIIITGNGGIQWSRGKHKESETLTEQDLQLYCDFPNIIDVSIKQANQEGSNESRVVTIHKQDGKNLEIELSSLREALSFVSLIDGYYRLTADAHHYLCKEVAPPAVLENIQSNCHGPISMDFAISKLKKAGNQTGLYVLRCSPKDFNKYFLTFAVERENVIEYKHCLITKNENEEYNLSGTKKNFSSLKDLLNCYQMETVRSDNIIFQFTKCCPPKPKDKSNLLVFRTNGVSDVPTSPTLQRPTHMNQMVFHKIRNEDLIFNESLGQGTFTKIFKGVRREVGDYGQLHETEVLLKVLDKAHRNYSESFFEAASMMSKLSHKHLVLNYGVCVCGDENILVQEFVKFGSLDTYLKKNKNCINILWKLEVAKQLAWAMHFLEENTLIHGNVCAKNILLIREEDRKTGNPPFIKLSDPGISITVLPKDILQERIPWVPPECIENPKNLNLATDKWSFGTTLWEICSGGDKPLSALDSQRKLQFYEDRHQLPAPKWAELANLINNCMDYEPDFRPSFRAIIRDLNSLFTPDYELLTENDMLPNMRIGALGFSGAFEDRDPTQFEERHLKFLQQLGKGNFGSVEMCRYDPLQDNTGEVVAVKKLQHSTEEHLRDFEREIEILKSLQHDNIVKYKGVCYSAGRRNLKLIMEYLPYGSLRDYLQKHKERIDHIKLLQYTSQICKGMEYLGTKRYIHRDLATRNILVENENRVKIGDFGLTKVLPQDKEYYKVKEPGESPIFWYAPESLTESKFSVASDVWSFGVVLYELFTYIEKSKSPPAEFMRMIGNDKQGQMIVFHLIELLKNNGRLPRPDGCPDEIYMIMTECWNNNVNQRPSFRDLALRVDQIRDNMAG
  
Inhibitor
Name:
BDBM521947
Synonyms:
N-[3-[6-(difluoromethoxy)-2- methyl-3,4-dihydro-2H-1,4- benzothiazin-7-yl]-1H- pyrazol-4-yl]pyrazolo[1,5- a]pyrimidine-3-carboxamide | US11155557, Example 37 | US11155557, Example 93 | US11155557, Example 94
Type:
Small organic molecule
Emp. Form.:
C20H17F2N7O2S
Mol. Mass.:
457.456
SMILES:
CC1CNc2cc(OC(F)F)c(cc2S1)-c1n[nH]cc1NC(=O)c1cnn2cccnc12
Structure:
Search PDB for entries with ligand similarity: