Target
Reverse transcriptase/RNaseH
Ligand
BDBM50172752
Substrate
n/a
Meas. Tech.
ChEMBL_321416 (CHEMBL881947)
IC50
22200±n/a nM
Citation
 Bedoya, LMBeltrán, MSancho, ROlmedo, DASánchez-Palomino, Sdel Olmo, ELópez-Pérez, JLMuñoz, ESan Feliciano, AAlcamí, J 4-Phenylcoumarins as HIV transcription inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 15:4447-50 (2005) [PubMed]  Article 
Target
Name:
Reverse transcriptase/RNaseH
Synonyms:
HIV-1 Reverse Transcriptase RNase H | Human immunodeficiency virus type 1 reverse transcriptase | Reverse transcriptase/RNaseH
Type:
PROTEIN
Mol. Mass.:
65229.15
Organism:
Human immunodeficiency virus 1
Description:
ChEMBL_1473730
Residue:
566
Sequence:
PISPIETVPVKLKPGMDGPKVKQWPLTEEKIKALVEICTEMEKEGKISKIGPENPYNTPVFAIKKKDSTKWRKLVDFRELNKRTQDFWEVQLGIPHPAGLKKRKSVTVLDVGDAYFSVPLDEDFRKYTAFTIPSINNETPGIRYQYNVLPQGWKGSPAIFQSSMTKILEPFRKQNPDIVIYQYMDDLYVGSDLEIGQHRTKIEELRQHLLRWGLTTPDKKHQKEPPFLWMGYELHPDKWTVQPIVLPEKDSWTVNDIQKLVGKLNWASQIYPGIRVRQLCKLLRGTKALTEVIPLTEEAELELAENREILKEPVHGVYYDPSKDLIAEIQKQGQGQWTYQIYQEPFKNLRTGKYARMRGAHTNDVKQLTEAVQKITTESIVIWGKTPKFKLPIQKETWETWWTEYWQATWIPEWEFVNTPPLVKLWYQLEKEPIVGAETFYVDGAANRETKLGKAGYVTNRGRQKVVTLTDTTNQKTELQAIYLALQDSGLEVNIVTDSQYALGIIQAQPDQSESELVNQIIEQLIKKEKVYLAWVPAHKGIGGNEQVDKLVSAGIRKVLFLDGID
  
Inhibitor
Name:
BDBM50172752
Synonyms:
5-O-methylmammeisin | 7-Hydroxy-5-methoxy-8-(3-methyl-but-2-enyl)-6-(3-methyl-butyryl)-4-phenyl-chromen-2-one | CHEMBL197138
Type:
Small organic molecule
Emp. Form.:
C26H28O5
Mol. Mass.:
420.4975
SMILES:
[#6]-[#8]-c1c(-[#6](=O)-[#6]-[#6](-[#6])-[#6])c(-[#8])c(-[#6]\[#6]=[#6](\[#6])-[#6])c2oc(=O)cc(-c3ccccc3)c12
Structure:
Search PDB for entries with ligand similarity: