Target
Angiotensin-converting enzyme
Ligand
BDBM50021153
Substrate
n/a
Meas. Tech.
ChEBML_36014
IC50
1.7±n/a nM
Citation
 Stanton, JLWatthey, JWDesai, MNFinn, BMBabiarz, JETomaselli, HC Angiotensin converting enzyme inhibitors: structure-activity profile of 1-benzazepin-2-one derivatives. J Med Chem 28:1603-6 (1985) [PubMed]  Article 
Target
Name:
Angiotensin-converting enzyme
Synonyms:
ACE_RAT | Ace | Angiotensin-converting enzyme | Dcp1
Type:
PROTEIN
Mol. Mass.:
150907.81
Organism:
Rattus norvegicus
Description:
ChEMBL_35219
Residue:
1313
Sequence:
MGAASGQRGRWPLSPPLLMLSLLLLLLLPPSPAPALDPGLQPGNFSADEAGAQLFADSYNSSAEVVMFQSTAASWAHDTNITEENARLQEEAALINQEFAEVWGKKAKELYESIWQNFTDQKLRRIIGSVQTLGPANLPLTQRLQYNSLLSNMSRIYSTGKVCFPNKTATCWSLDPELTNILASSRNYAKVLFAWEGWHDAVGIPLRPLYQDFTALSNEAYRQDGFSDTGAYWRSWYESPSFEESLEHLYHQVEPLYLNLHAFVRRALHRRYGDKYINLRGPIPAHLLGDMWAQSWENIYDMVVPFPDKPNLDVTSTMVQKGWNATHMFRVAEEFFTSLGLSPMPPEFWAESMLEKPADGREVVCHASAWDFYNRKDFRIKQCTRVTMDQLSTVHHEMGHVQYYLQYKDLHVSLRRGANPGFHEAIGDVLALSVSTPAHLHKIGLLDRVANDIESDINYLLKMALEKIAFLPFGYLVDQWRWGVFSGRTPPSRYNYDWWYLRTKYQGICPPVARNETHFDAGAKFHIPSVTPYIRYFVSFVLQFQFHQALCKEAGHQGPLHQCDIYQSTKAGAKLQQVLQAGCSRPWQEVLKDLVGSDALDASALMEYFQPVSQWLQEQNQRNGEVLGWPEYQWRPPLPDNYPEGIDLETDEAKANRFVEEYDRTAKVLWNEYAEANWHYNTNITIEGSKILLQKNKEVSNHTLKYGTWAKTFDVSNFQNSTIKRIIKKVQNVDRAVLPPNELEEYNQILLDMETTYSVANVCYTNGTCLSLEPDLTNIMATSRKYEELLWVWKSWRDKVGRAILPFFPKYVDFSNKIAKLNGYSDAGDSWRSSYESDDLEQDLEKLYQELQPLYLNLHAYVRRSLHRHYGSEYINLDGPIPAHLLGNMWAQTWSNIYDLVAPFPSAPSIDATEAMIKQGWTPRRIFKEADNFFTSLGLLPVPPEFWNKSMLEKPTDGREVVCHASAWDFYNGKDFRIKQCTSVNMEELVIAHHEMGHIQYFMQYKDLPVTFREGANPGFHEAIGDVLALSVSTPKHLHSLNLLSSEGSGYEHDINFLMKMALDKIAFIPFSYLIDQWRWRVFDGSITKENYNQEWWSLRLKYQGLCPPVPRSQGDFDPGSKFHVPANVPYIRYFISFIIQFQFHEALCRAAGHTGPLYKCDIYQSKEAGKLLADAMKLGYSKQWPEAMKIITGQPNMSASAIMNYFKPLTEWLVTENRRHGETLGWPEYTWTPNTARAEGSLPESSRVNFLGMYLEPQQARVGQWVLLFLGVALLVATVGLAHRLYNIHNHHSLRRPHRGPQFGSEVELRHS
  
Inhibitor
Name:
BDBM50021153
Synonyms:
1H-1-Benzazepine-1-acetic acid, 3-((1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl)amino)-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-, (S-(R*,R*))- | BENAZEPRIL | CHEMBL838 | [(3S)-3-{[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino}-2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-1-yl]acetic acid
Type:
Small organic molecule
Emp. Form.:
C24H28N2O5
Mol. Mass.:
424.4895
SMILES:
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]1CCc2ccccc2N(CC(O)=O)C1=O
Structure:
Search PDB for entries with ligand similarity: